Opinions
El barri del Bon Pastor encara el seu futur - Clara Ribas
El Punt 09/01/09


L'Ajuntament inicia la recta final de la construcció de 190 habitatges de la segona fase de remodelació de la zona.

El barri del Bon Pastor continua modificant la seva fesomia, caracteritzada tants anys per les cases barates, construïdes l'any 1929, i comença a veure els resultats del pla de futur, signat el 2004, que preveia el reallotjament dels habitants d'aquestes edificacions en un miler de nous habitatges, que s'han de construir en cinc fases. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va visitar la segona fase d'aquesta remodelació, que aporta 190 habitatges nous que seran entregats el primer semestre del 2010. Tot i que va reconèixer que el començament de la segona fase s'ha retardat, Hereu va assegurar que aquesta nova promoció, sumada a l'arribada del metro i a la construcció de diversos equipaments, representen l'acompliment dels plans de futur acordats ara fa cinc anys.

El Bon Pastor comença a palpar la seva reconversió com a barri modernitzat i equipat amb serveis i deixa de ser aquella àrea on les cases barates vivien envoltades d'indústries i solars buits. Ahir es va poder visitar la segona fase de la remodelació del Bon Pastor, que consta de 190 habitatges distribuïts en 4 blocs diferents i s'afegeix a una primera promoció de 150 pisos que van ser entregats ara fa un any.

Els nous pisos, construïts al solar on van ser enderrocades les primeres cases barates, el 2007, són de 2, 3 i 4 dormitoris i tenen una superfície d'entre 52 i 90 metres quadrats. Els habitatges es construiran amb acabats iguals o semblants als de la primera fase i seguint criteris de sostenibilitat.

Una setmana abans de Nadal, el patronat municipal de l'habitatge de Barcelona va començar a notificar als veïns afectats de la segona fase l'aprovació inicial de la reparcel·lació. Els afectats tenen un termini de dos mesos des de la notificació per tal de revisar el projecte, per formular-hi possibles al·legacions i per formalitzar la sol·licitud d'un habitatge. Tots aquests tràmits es realitzaran a través de l'oficina d'informació del patronat, oberta des del dia 15 de desembre i que estarà en servei mentre duri tot el procés.

Segons el delegat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla, el procés de reparcel·lació té dos objectius: fixar l'accés als habitatges de la segona fase d'acord amb el conveni regulador del procés de remodelació de les cases barates i garantir l'inici de les obres de la tercera fase després del trasllat dels veïns als nous pisos. El procés de reparcel·lació tindrà diferents etapes: una primera, d'aprovació; una segona, pel sorteig dels habitatges, i una tercera, per dur a terme acords individualitzats amb els afectats.

Comunicats i Convocatòries
24/10/07
Sindicat de Periodistes
de Catalunya
Opinions premsa 'Periódico' 04/12/07 - 'Periódico' 06/12/08 - 'Periódico' 09/01/09 - 'Punt' 09/01/09
VilaWeb StAP
Sant Andreu INFORMa't
Setmanari de Comunicació DIRECTA
 
VilaWeb
 El Punt
Tornar
per què la WEB STAPels AndreuencsLa Cultura i l'Esport a STAPLes Entitats de STAPLa Història de STAPles Comunicacions a STAPLa Salut a STAPMenjar i Beure a STAPSTAP Superfície ComercialWEB STAP - Pàgina Iniciubicació de STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP