carrer Agustí Milà, 78
933 451 959
Casa Asil
de Sant Andreu de Palomar
RESUM HISTÒRIC

 


La Casa Asil es avui sens dubte, l'entitat més antiga de Sant Andreu de Palomar.

Ens trobem a l'any 1865, en que la Geografia General de Catalunya de Carreras Candi, diu en la pagina 1045 que "La colera de 1865, que feu moltes víctimes, motivà la fundació de la Casa Asil de Sant Andreu".

En aquell temps les persones ancianes que perdien el suport de la gent jove de la família, quedaven en la indigència. Per tant en aquelles dates el Rector de la Parròquia de Sant Andreu, es veié en la necessitat d'atendre a 10 o 12 ancians que no tenien cap familiar que els pogués cuidar.

Providencialment s'escaié que la M. Anna Ma. Janer, que havia fundat l'any 1859, la Congregació de Religioses de la Sagrada Família d'Urgell, visita el Rector en ruta a Barcelona per establir una obra de la Congregació.
El Rector Mossèn Pere Xercavins l'informa de les necessitats que es donaven al Poble de Sant Andreu; la M. Janer fou sensible aquella crida i convingueren anar ha exposar conjuntament a l'alcalde els seus projectes.
L'alcalde Sr. Ramón Planas donà suport a la idea per tal que en el Poble s'obrís una casa, atesa per les religioses de la Sagrada Família, a fi de proporcionar socors morals i materials a les persones que els manquessin mitjans de subsistència i atenció i tinguessin mes de 60 anys, que si bé oberta a tothom, es donés preferència a les persones que residissin al terme de Sant Andreu de Palomar d'aquell temps.

El dia de Tots Sant de l'any 1865 s'acorda per tant la fundació de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar i a primer de gener de 1866 es fundat el Patronat de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar.

El dia 20 de gener de 1866 la M. Janer amb quatre germanes joves i abrivades s'instal·len al Carrer Gran al núm. 358, cantonada al carrer Verdet, en un immoble anomenat Casal del Salí, que havia tingut diversos usos de servei a les persones.
A l'agost de 1868 es traslladà la Casa Asil a l'edifici propi, l'actual emplaçament del carrer Santa Anna (avui Agustí i Milà), en terrenys d'una ex-fabrica de terrissa.

Com sia que una altra de les dedicacions de les Religioses de la Sagrada Família es l'ensenyament, en que Sant Andreu era deficitari, pel gener de 1879, en locals annexes de l'Asil s'hi obrí un Col·legi.

La Casa Asil es per tant una Fundació Privada, sense afany de lucre, inscrita amb el núm. 8 al Registre de Fundacions de Catalunya, està classificada com a Entitat Benefica d'Interès Social i que a l'any 1990 fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi.

El Patronat està format per una Junta de quinze membres, en que la que el càrrec de President correspon sempre al que sigui Rector de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar i de catorze persones, que, en cas de vacant, son proposades pel President, en una terna i que ha d'ésser aprovat per la majoria de dos terços de la Junta.
La persona proposada ha de portar al menys, deu anys de residencia a Sant Andreu. Tots els càrrecs son gratuïts.

Consta inscrita amb el núm. E00106 en el Registre d'Entitats Privades d'Iniciativa Social del Departament de Benestar i Família de la Generalitat.

El Col·legi que començà a impartir ensenyament primari de la seva època amb dues aules és avui un Centre Homologat per a impartir Ensenyament Infantil (2on. cicle), Primari, Secundari Obligatori i Batxillerats, inscrits amb el núm. 08007494 al Departament d'Ensenyament amb una capacitat total de 1.245 alumnes i concertat a tots els nivells.


WEB STAP pàgina inici Ritme Andreuenc
tornar a Les Entitats
les comunicacions a STAP