carrer Agustí Milà, 78
933 451 959
Casa Asil
de Sant Andreu de Palomar
l'ASIL

 


RESIDÈNCIA

Està formada per la Llar-Residència per a gent gran, inscrita amb el nº S00068 al registre d'Establiments Socials de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya amb capacitat per 50 persones.

Per la Residència Assistida per a gent gran, inscrita en el mateix registre d'Establiments Socials amb el nº 03579, amb capacitat per a 110 places.
Ambdues acollen a ancians a estada complerta.

La Llar-Residència els que tenen capacitat de valer-se per ells mateixos i a la Residència Assistida els que necessiten ser ajudats en major o menor grau.

El preu per plaça és aprovat cada any per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials amb tres imports, l'un per persones vàlides i els altres dos en raó del major o menor grau d'ajuda.


CENTRE DE DIA

Inscrit amb el nº S01671 al Registre d'Establiments d'Acolliment Diürn de l'Institut Català d'Assitencia i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família.

Acull persones de les 8 del mati a les 8 del vespre amb dispensa de 3 àpats, i servei de recollida i retorn a domicili per aquelles famílies que ho precisin. Nombre de places 40. Presta serveis de dia laborables de dilluns a divendres amb possibilitat de descarrega familiar.

El preu, com a la Residència, es aprovat per l'Institut Català d'Assistencia i Serveis Socials anualment.


COMÚ A RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

Ambdós centres compten amb els serveis següents:
  Acolliment i convivència
Habitacions dobles amb serveis Higiènics
Menjador (esmorzar, dinar, sopar)
Higiene personal (dutxa geriàtrica)
Bugaderia (rentat, planxat i repasat)
Assistència Social
Assistència d'infermeria
Servei de Podologia
Terapèutica i control de fàrmacs
Assistència mèdica i psicològica continuada
Rehabilitació integral (sala atesa per fisioterapeutes)
Descans i lleure
Teràpia ocupacional atesa per animadores
Serveis complementaris de perruqueria i barberia
Assistència religiosa
Tanatori i Sala de Vetlles

El personal en plantilla de la residència i centre de dia està format per 95 persones fixes, 79 en horari complert i 15 a temps parcial, de les quals 6 són a torn de nit i les 89 restants de torn diürn. Durant l'any i per cobrir baixes i vacances es tenen que contractar 13 persones amb contracte temporal.

Segons la qualificació laboral la plantilla es divideix en:
 
 
 
Atenció Directe 52

Atenció indirecta 43
    Serveis generals i hostalers 40
Administració 3

Segons la qualificació professional les 52 persones d'atenció directe es distribueixen en :
 
Titulació superior

  Director 1
Metgessa 1
Psicòloga 1
 
Titulació de grau Mitjà
    Responsable Socio-Sanitaria Residencia 1
Responsable Socio- Sanitaria Centre de Dia 1
Diplomades en Infermeria 4
Assistenta Social 1
Fisioterapeutes 2
Animadores Socio-Culturals 2
 
Tècnics
    Monitors/cuidadors 36
Pedicura 1
Perruquera 1

El nombre de persones que realitzen tasques de forma voluntària és de 18, amb dedicació horàries i temporals diverses. Desenvolupen tasques que no comporten la substitució de llocs de treball, com són donar menjar a persones impossibilitades, passejar avis amb mobilitat reduïda etc.
   


l'Asil


WEB STAP pàgina inici Ritme Andreuenc
tornar a Les Entitats
les comunicacions a STAP