1
PUBLICACIONS
Espai Gàfic
Plis Plas  @  online
La Moreneta
Martin Arts Gràfiques
Quiosc La Rambla

Barri d'
Estadella

Barri d'
Estadella
Barri de
Sant Pacià
Barri de
Sant Pacià
Barri de
Cases
Noves
altres establiments andreuencs d'impremta i publicacions
- 11 de Setembre
Rambla de l'Onze de Setembre, 66
933 465 324
.......... Belles Arts. Papereria.

Barri d'
Estadella

- Baltasar 1861
Carrer Gran, 152 bis
933 469 152
.......... Impremta

Barri d'
Estadella

- Cinca Paper
carrer Cinca, 96
933 117 053
.......... Quiosc, llibreria, papereria
Barri de
Tramuntana
- CopyClick
carrer Pare Manyanet, 17
933 454 940
.......... Serveis Reprogràfics
Barri d
Estadella
El Borinot Ros.......... Llibreria

Barri de
Tramuntana

- Imatge
carrer del Cinca, 8
933 451 992
......... Material d'oficina, copisteria
Barri de
Mercadal
- L'Estanc
Carrer Gran, 168
933 466 256
.......... Premsa, revistes. Tabacs,
Barri d'
Estadella
- Maño's
Passeig Torras i Bages, 105
.......... Premsa

Barri de
Tramuntana

- Papers
carrer pons i Gallarza, 96
933 461 653
.......... Papereria, llibreria, premsa

Barri de
Mercadal

- Quiosc Miquel David
Plaça del Comerç
933 457 142
.......... Premsa

Barri de
Mercadal

- Quioscos Santacreu
Carrer
Gran Sagrera (davant Parc Pegaso)
.......... Premsa. Diaris, tebeos, fascicles, loto, revistes
Barri de
Sant Pacià
- Santponç
carrer Doctor Santponç, 100
933 458 774
.......... Papereria. Llibreria. Quiosc
Barri d'
Estadella
- Villalonga
carrer del Segre, 104
609 545 566

.......... Llibreria. Papereria. Llaminadures

Barri d'
Estadella

PUBLICACIONS
1
per a figurar en aquesta Guia del Comerç Andreuenc contactar amb guiacomercial@sant-andreu.com

les comunicacions a STAP
Menjar i Beure a STAP
El Comerç dels Barris de STAP
La Salut a STAP
Ritme Andreuenc
participa

xagori - Serveis Empresarials Internet