el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
21. Només Rambla a Barcelona?
Volem nostre vell passeig!
Com la revolta molt sona,
la retornen: quin mareig!