el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
20. Sant Andreu Ús esquarterat
se'ns sentit ni fonament.
El poble han esguerrat
la gent de l'Ajuntament.