el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
19. La destrossa de La Rambla
va ser font de mal humor.
Aquella ronda tant ampla
ens va ferir dret al cor.