el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
22. Cases baixes com enlloc,
flors a l'eixida i al terrat,
cementiri bell, barroc,
mercat amb l'entorn porxat.