el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
8. Cap al maig, els segadors
estaven tips dels soldats.
Amb el Sant Crist poderós
varen marxar revoltats.