el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
9. "Decreto de Nueva Planta".
Per un Borbˇ fou imposat,
amb la llei Madrid espanta.
Municipi Ús instaurat.