el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
4. Colomar, o Palomar,
ens ve ja de l'antigor.
Aquí era costum caçar
la coloma i el tudó.