el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
3. La gent de Vilapicina
vivien de l'aviram,
dels conreus i la resina
dels pins negres del boscam.