el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
2. Claudi, emperador romà,
amb l'aigua tenia afanys.
Un aqüeducte ens deixà
que es descobrí fa pocs anys.