el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
5. A l'església consagrada
els sants eren invocats.
Acabà del tot cremada
pels almoràvits malvats.