WEB
STAP
prop de Estadístiques de visites dia a dia visites ...moltíssimes gràcies, amics
_____visites______
___pàgines___
any
total anual
total anual
1997
1.025
4.000
1998
36.500
90.000
1999
41.975
150.000
2000
51.100
200.000
2001
110.340
665.097
2002
138.577
1.036.748
2003
187.730
1.124.882
2004
259.670
1.526.774
2005
389.542
2.286.050
2006
646.948
2.468.245
2007
773.434
2.050.728
2008
322.739
2.357.913
2009
258.194
2.670.672
2010
317.585
4.085.817
2011
263.833
4.314.334
2012
285.000
4.600.000
2013
298.980
4.520.531
2014
369.312
4.411.898
2015
371.049
4.607.612
2016
370.989
4.840.681
2017
430.895*
4.609.968*
TOTALS
5.925.417
*
*provisional 20 de novembre 2017
48.421.949
*
*provisional 20 de novembre 2017
Estadístiques de visites dia a dia