Any 2005 La Web de Sant Andreu de Palomar
estadística de visites
Ritme Andreuenc ... .
Total visites 2005
389.542
Total pÓgines consultades 2005
2.286.050
Promig visites mensuals 2005
32.464
primer semestre 2005
GENER
FEBRER
MARă
ABRIL
MAIG
JUNY
Visites mensuals
29.096
30.191
31.253
29.070
28.810
28.067
PÓgines consultades mensualment
197.154
170.602
175.496
146.820
165.644
179.823
Promig visites diÓries
938
1.078
1.008
969
929
935
Promig pÓgines consultades diÓriament
6.359
6.092
5.661
4.894
5.343
5.994
Total visites 1er. Semestre
176.487
Total pÓgines consultades 1er. Semestre
1.035.539
Promig visites mensuals 1er. Semestre
29.415
segon semestre 2005
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
Visites mensuals
31.777
28.282
34.281
38.973
38.567
41.205
PÓgines consultades mensualment
181.668
127.421
185.855
173.017
195.963
204.919
Promig visites diÓries
1.025
912
1.142
1.257
1.285
1.329
Promig pÓgines consultades diÓriament
5.860
4.110
6.195
5.581
6.532
6.610
Total visites 2n. Semestre
.213.085
Total pÓgines consultades 2n. Semestre
.1.068.843
Promig visites mensuals 2n. Semestre
35.514.
webstap@sant-andreu.com