'Tot un Poble' a la premsa
VilaWeb edició Sant Andreu de Palomar

DIMECRES, 11/04/2007 - 09:30 h.
'Tot
un Poble'
de
Ràdio Trinitat Vella
acaba de sobte i polèmicament
Versions no coincidents no aclareixen
el perquè no ha arribat als tres mesos.

Setmanari de comunicació DIRECTA

DIMECRES, 18/04/2007

Mor el programa
'Tot un Poble'

Motius
poc clars fan caure un programa
a Ràdio Trinitat Vella.

Sant Andreu INFORMA'TTDIMECRES, 02/05/2007Final polèmic de
'Tot un Poble'

Pressions a Ràdio Trinitat Vella
BARRIO   Revista Veïnal de Ttrinitat Vella


JUNY 2007

L'Entrevista

a xagori un dels col·laboradors
de 'Tot un Poble'
Ràdio Trinitat Vella a la WEB STAP