per què la WEB STAPels AndreuencsLa Cultura i l'Esport a STAPLes Entitats de STAPLa Història de STAPles Comunicacions a STAPLa Salut a STAPMenjar i Beure a STAPSTAP Superfície ComercialWEB STAP - Pàgina Iniciubicació de STAP
La Història de Sant Andreu de Palomar
Quadre Cronològic

PRIMERS POBLADORS
Neolític
Població agrupada en petits núclis o poblats a prop dels cultius Es van trobar restes d'aquesta època entre la riera de Can Dragó i l'estació de Sant Andreu, en l'any 1960
218 a.C.
Romanització
Desembarcament de l'exércit romà
en Barcelona
Gneo Escipió
Red viaria que unia Bàrcino amb el Vallès
i la Via Augusta
S. V - XI
Pas del món antic al medieval
Vilapicina
Una vila romana amb una capella dedicada a Santa Eulàlia de Mèrida, va anar concentrant part de la població del territori fins a convertir-se en un petit poble.
S. XII
L'esglesia de Sant Andreu de Palomar, la farga i els molins del Rec Comtal i Vallbona
30 de novembre 1105
Consagració de l'esglesia de Sant Andreu de Palomar
Establiment de la Sagrera
(30 passes a la rodona de l'esglesia)
Bisbe Berenguer de Barcelona
1115
Els Almoràvids destrueixen part del temple
1132
Consagració --de bell nou-- de l'Esglesia de Sant Andreu de Palomar
Sant Oleguer
1138
Cessió de la Farga a Pere de Setmenat La FARGA de Sant Andreu era el centre on estaven obligats a acudir els pagesos per a comprar les seves eines i pagar el tribut anual LOCIDUM, en blat o vi pel servei d'afilar les eines.
9 de setembre 1172
Cessió de 5/4 parts de la Quadra de Vallbona a Sant Andreu
Cavaller Carbonell de Vallbona
mitjants S. XII

Inici de de la fundació d'una institució benèfica (en els actuals carrers Carders i Montcada)

Pere Marcus
S. XIII
Els SANT CLIMENT, EL PABORDE i els PROHOMS i EL DRET A MALTRACTAR
PABORDE Títol eclesiàstic que se li atorgava a un canònig per a controlar i gestionar els bens de la parròquia
Els senyors aconseguiren en el segle XIII el dret de MALTRACTAR, aquest dret es va afegir a d'altres aconseguits en el s. XV
1230
Hospital i Capella de FINESTRELLES
Els HOSPITALS eran llocs de beneficència on curar als malalts no era l'única missió, acomplien diferents funcions: acollir als ancians · recollir als malalts · pobres · nens abandonats
1297
Revolta dels Parroquians per les amences del rector de no oferir els sacraments ni la santa missa, si els parroquians no contribuïen.
Creació de l'Universitat dels Parroquians que tindrà els seus representants en els PROHOMS
PABORDE:
Rector Arnau de Vilardell
(en controvèrsia amb)
PROHOMS:
Pere d'Olivera · Bernat Llonc de Canyelles · Bernat Agustí · Bernat Gassó
La relació entre la ciutat de Barcelona i la comunitat de Sant Andreu s'incrementa al llarg d'aquest segle.
Els SANT CLIMENT
Eren els propietaris laics més importants que s'establiren en Sant Andreu. Disponien de la torre de Bell·lloc, fidels col·laboradors amb la monarquia i membres actius del Consell de Cent i altres institucions del govern municipal. Propietaris de la casa de Badalona i d'uns molins del Rec Comtal.
S. XIV
VALLBONA, LA PESTE i ELS OFICIS
VALLBONA Era un paratge amb una gran riquesa agrícola i ramadera, amb unos camps molt fèrtils amb vinyes.
1348
Peste
La Quadra de Vallbona va ser donada a la família de la petita nobesa, Els ARGENTONA
1351
Forner de la vila de Sant AndreuBerenguer Codina
Carnicer de la vila de Sant Andreu
Bernat Ferrer · Guillem d'Argentona · Senyor de la torre de Vallbona
mitjans segle XIV
Ferrer de la vila de Sant AndreuBernat del Vall
Altres oficis com Moliner, Vigilants de les vinyes i vigilants del 'Rec Comtal' 
1394
Document per a matar i vendre carn
Exclusiu per a la pubilla de Bernat Ferrer
finals segle XIV

'boter' de la vila de Sant Andreu

Bernat Busanya
durant el segle XIV

Molts andreuencs se'n anaren a Barcelona per a treballar en el sector tèxtil

Pere de Romanet i son fill Pericó
S. XV
REVOLTES
Els senyors aconseguiren en el segle XV els següents drets anomenats 'MAL USOS':
LA INTÈSTIA · L
'EXÒRQUIA · LA CUGÚCIA · L'ÀRSIA · L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA
La Quadra de Vallbona passà a mans de la família noble dels Pinós
21 d'abril de 1401
Confirmació de la cofraria dels forans de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. Sota la invocació de Sant Joan Evangelista
Rei Martí l'humà
Maig de 1457

Els pagesos de Sant Andreu se subleven als senyors en contra dels 'MALS USOS'

Octubre 1462
Guerra civil de la Generalitat contra el rei Juan II
Sant Andreu va ser saquejat, els andreuencs van patir vexacions i torments
21 d'abril de 1486
Abolició dels 'MALS USOS'
Rei Fernando II
S. XVI
LA CREU DEL TERME
Construcció de la torre del Baró en Vallbona
Família dels Pinós
Reconstrucción de la Creu del terme
Juan Mayorales · Benet Bolla · Pere Sunyer li encomanen a Jaume Oliver de Barcelona
S. XVII
REVOLTA DELS SEGADORS
22 de maig de 1640
Revolta dels segadors
Alliberament del diputat Francesc de Tamarit i els consellers Vergós i Serra
Ajusticiament del "Virrey" de Catalunya
7 de juny 1640
S. XVIII
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
1700
Mort de Carlos III
d'agost a octubre 1705
La masia de Cal Borni, va sevir de quarter general de la plana major del arxiduc Carlos d'Austria
7 de juliol de 1713
Inici del setge a Barcelona per les tropes del rei Felipe V de Borbón
11 de setembre 1714
Dramàtic final del setge a Barcelona
L'AVENÇ AGRÍCOLA
1718 a 1787
Augment d'habitants de Barcelona de 34.000 a 110.000 la qual cosa provoca un increment en la demanda de matèries primeres
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
Durant el S. XVIII
Sant Andreu de Palomar va aconsseguir la seva autonomia municipal
S. XIX
EL SEGLE DELS CONFLICTES, DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I DE L'ANNEXIÓ FORÇADA
11 de juny 1808
Atac dels andreuencs als francesos des de l'entrada de Montcada
17 de setembre 1808
Les tropes franceses al seu pas per Sant Andreu cremaren les masies de
Can Carcer, Can Oller i Can Sans
1833
Construcció torres de defensa
Guerra dels 7 anys
1835
Trasllat de la Creu del Terme al Cementiri
"Disposiciones de Mendizábal"
22 d'octubre 1943
el General Prim va atacar i ocupar tot el poble
Sant Andreu, es convertia en un dels principals baluarts del partit centralista
10 de novembre 1843
Isabel II juraba la "constitución"
Els partits de Vic, Granollers, Arenys de Mar, Mataró i Barcelona (a excepció del nucli antic de la ciutat i de Gràcia) s'havien de reunir a Sant Andreu
1854

Inauguració del 'tren de baix'

1856

S'instal·la una fàbrica de gas per a il·luminar els carrers i abastir les cases

1857

La "Industrial Harinera Barcelonesa" construeix la primera farinera a vapor amb 24 moles

Aquesta farinera passà més tard a ser la fàbrica "Hispano-Suiza" d'automòbils que més endavant es convertí en "Pegaso"
19 de desembre 1877

Inauguració del tramvia de vapor 'El Vapor de Foc'

1889

La fil·loxera mata les vinyes

20 d'abril 1897

Es consuma l'annexió a Barcelona, rebutjada massivament per la gent andreuenca

S. XX
1902

Canvi de la tracció a vapor del tramvia per l'energia elèctrica

28 de juliol 1909

Setmana Tràgica, els revolucionaris incendiaren l'esglesia de Sant Andreu de Palomar

1909-1911

Regidor Ignasi Iglesias

1925

Enderroc del forn de pa de Berenguer Codina fundat en 1351

1969
Destrucció de La Rambla de Santa Eulàlia (Fabra i Puig)
Alcalde de Barcelona J.M. Porcioles
1984-1987
Campanya per a la recuperació de La Rambla
Lema: RAAAmbla, si TOTS volem PODREM
 
Aquest Quadre Cronològic va ser bàsicament realitzat el 2007 per Gemma Monter
estudiant de la Pere Tarrés amb un grup d'alumnes (no s'havien trobat encara les restes de l'aqüeducte)
www.gemmamonter.com


Ritme Andreuenc
l'Escut de STAP
La Venus Púdica (i la Tanit)
l'Aqüeducte Palombarium
Revolta dels Segadors
El Noi Baliarda
20 d'abril. Anniversari de l'annexió forçada
J.L. Facerias assassinat a StAP per les forces feixistes el 1957
la recuperació de La RAAAmbla
brodats amb l'escut de StAP
enganxines exteriors amb l'escut de StAP
Llibret de la Història de StAP

WEB STAP - Pàgina Inici


La Història de Sant Andreu de Palomar


Tornar