Tanit Gómez Màrquez Tanit
Tanit és el nom de la deesa púnica a qui estava dedicada l'estatueta romana
trobada a prop de la Rambla de Sant Andreu de Palomar i que varen anomenar
'Venus Púdica'

els de Barcelona se la van endur, la van posar a un museu i ara n'hi diuen 'Venus de Barcelona', déu n'hi do!