el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
17. La creació de'n Sert :
la famosa Casa Bloc.
Pels obrers fou gran encert
i el lloguer costava poc.