el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
16. La dita Setmana Tràgica
sembrà tragèdia i mort.
La Renaixença fou màgica.
El Sant Crist no tingué sort.