el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
14. Sant Andreu tingué prohoms,
gent de seny i de progrés.
Són coneguts els seus noms
car els trobem als carrers.