el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
13. Entrats al segle dinou
per la cultura hi ha fal·lera.
De per tot hi ha enrenou
amb Entitats de primera.