Usage Statistics for sant-andreu.com

Summary Period: November 2020
Generated 01-Dec-2020 10:01 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 483324
Total Files 274873
Total Pages 359322
Total Visits 35036
Total KBytes 6412918
Total Unique Sites 4153
Total Unique URLs 54837
Total Unique Referrers 13430
Total Unique User Agents 1758
. Avg Max
Hits per Hour 671 36834
Hits per Day 16110 74832
Files per Day 9162 45452
Pages per Day 11977 28738
Sites per Day 138 699
Visits per Day 1167 2791
KBytes per Day 213764 962560
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 56.87% 274873
Code 206 - Partial Content 0.08% 371
Code 301 - Moved Permanently 4.52% 21868
Code 304 - Not Modified 31.08% 150216
Code 400 - Bad Request 0.01% 46
Code 403 - Forbidden 0.03% 137
Code 404 - Not Found 7.41% 35812

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11492 2.38% 5398 1.96% 9695 2.70% 1183 3.38% 537 12.93% 102922 1.60%
2 12379 2.56% 5854 2.13% 10736 2.99% 1548 4.42% 615 14.81% 126194 1.97%
3 17690 3.66% 10845 3.95% 12792 3.56% 2791 7.97% 699 16.83% 261722 4.08%
4 14797 3.06% 8019 2.92% 12747 3.55% 2286 6.52% 626 15.07% 199764 3.12%
5 12383 2.56% 5040 1.83% 10021 2.79% 1132 3.23% 551 13.27% 129092 2.01%
6 12234 2.53% 5576 2.03% 9770 2.72% 1024 2.92% 463 11.15% 112217 1.75%
7 16431 3.40% 9749 3.55% 13890 3.87% 1053 3.01% 493 11.87% 220538 3.44%
8 15831 3.28% 9412 3.42% 14365 4.00% 968 2.76% 451 10.86% 260934 4.07%
9 15608 3.23% 8880 3.23% 11048 3.07% 1011 2.89% 519 12.50% 211078 3.29%
10 12653 2.62% 5685 2.07% 10071 2.80% 1223 3.49% 553 13.32% 135157 2.11%
11 14685 3.04% 7210 2.62% 10685 2.97% 1658 4.73% 591 14.23% 170384 2.66%
12 25232 5.22% 17378 6.32% 21386 5.95% 1859 5.31% 626 15.07% 380208 5.93%
13 74832 15.48% 45452 16.54% 28738 8.00% 1776 5.07% 606 14.59% 962560 15.01%
14 2578 0.53% 2180 0.79% 1412 0.39% 533 1.52% 284 6.84% 55599 0.87%
15 450 0.09% 442 0.16% 415 0.12% 10 0.03% 10 0.24% 20433 0.32%
16 10426 2.16% 9478 3.45% 8949 2.49% 371 1.06% 228 5.49% 182169 2.84%
17 9884 2.05% 2448 0.89% 8675 2.41% 603 1.72% 199 4.79% 65192 1.02%
18 9754 2.02% 2396 0.87% 8049 2.24% 547 1.56% 213 5.13% 68682 1.07%
19 11755 2.43% 4350 1.58% 8785 2.44% 591 1.69% 212 5.10% 130779 2.04%
20 10270 2.12% 3066 1.12% 8258 2.30% 595 1.70% 254 6.12% 85877 1.34%
21 11589 2.40% 4429 1.61% 9551 2.66% 845 2.41% 286 6.89% 111240 1.73%
22 19414 4.02% 10993 4.00% 12887 3.59% 1354 3.86% 324 7.80% 338651 5.28%
23 17977 3.72% 9619 3.50% 14007 3.90% 1368 3.90% 336 8.09% 247766 3.86%
24 30285 6.27% 21902 7.97% 28037 7.80% 1376 3.93% 314 7.56% 406351 6.34%
25 20781 4.30% 12742 4.64% 18350 5.11% 1396 3.98% 319 7.68% 303671 4.74%
26 14869 3.08% 6871 2.50% 11882 3.31% 1421 4.06% 327 7.87% 153813 2.40%
27 16243 3.36% 8283 3.01% 11441 3.18% 1338 3.82% 300 7.22% 256342 4.00%
28 6648 1.38% 5407 1.97% 4850 1.35% 1161 3.31% 246 5.92% 149809 2.34%
29 13823 2.86% 12741 4.64% 10885 3.03% 1143 3.26% 265 6.38% 251306 3.92%
30 20331 4.21% 13028 4.74% 16945 4.72% 1201 3.43% 308 7.42% 312470 4.87%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 276 8297 1.72% 228 6847 2.49% 180 5425 1.51% 4886 146584 2.29%
1 366 10998 2.28% 312 9383 3.41% 317 9536 2.65% 8616 258493 4.03%
2 548 16445 3.40% 480 14428 5.25% 504 15134 4.21% 10986 329594 5.14%
3 232 6976 1.44% 176 5303 1.93% 180 5416 1.51% 5187 155610 2.43%
4 270 8104 1.68% 214 6435 2.34% 227 6837 1.90% 5861 175834 2.74%
5 292 8776 1.82% 236 7101 2.58% 241 7248 2.02% 6020 180612 2.82%
6 793 23806 4.93% 729 21891 7.96% 746 22408 6.24% 13884 416523 6.50%
7 321 9649 2.00% 266 7999 2.91% 257 7714 2.15% 6145 184346 2.87%
8 414 12436 2.57% 342 10268 3.74% 282 8474 2.36% 8795 263837 4.11%
9 346 10388 2.15% 293 8816 3.21% 209 6279 1.75% 7576 227276 3.54%
10 4943 148307 30.68% 620 18613 6.77% 4814 144441 40.20% 12764 382907 5.97%
11 1086 32596 6.74% 403 12099 4.40% 887 26624 7.41% 10782 323448 5.04%
12 373 11202 2.32% 320 9601 3.49% 182 5481 1.53% 7254 217606 3.39%
13 308 9252 1.91% 253 7608 2.77% 186 5597 1.56% 6608 198242 3.09%
14 328 9861 2.04% 275 8262 3.01% 188 5649 1.57% 7648 229453 3.58%
15 302 9070 1.88% 250 7529 2.74% 195 5857 1.63% 5895 176844 2.76%
16 290 8705 1.80% 238 7162 2.61% 191 5746 1.60% 5907 177210 2.76%
17 338 10157 2.10% 281 8448 3.07% 213 6410 1.78% 7524 225713 3.52%
18 378 11360 2.35% 327 9820 3.57% 226 6784 1.89% 7789 233676 3.64%
19 1720 51620 10.68% 1200 36019 13.10% 538 16161 4.50% 32698 980932 15.30%
20 1189 35689 7.38% 865 25954 9.44% 520 15629 4.35% 12626 378792 5.91%
21 317 9511 1.97% 270 8128 2.96% 231 6949 1.93% 5431 162920 2.54%
22 334 10044 2.08% 284 8538 3.11% 229 6872 1.91% 6084 182506 2.85%
23 335 10075 2.08% 287 8621 3.14% 221 6651 1.85% 6799 203959 3.18%

Top 30 of 54837 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6603 1.37% 263192 4.10% /
2 1638 0.34% 28265 0.44% /favicon.ico
3 1350 0.28% 17654 0.28% /forums/forums.htm
4 386 0.08% 10665 0.17% /entitats/ceii/
5 273 0.06% 17704 0.28% /index/
6 247 0.05% 1642 0.03% /cultura/uesta/100andreu/finestramona03.htm
7 214 0.04% 1504 0.02% /com-1/mas/
8 212 0.04% 12161 0.19% /historia/historia.htm
9 204 0.04% 3957 0.06% /segadors/
10 192 0.04% 6006 0.09% /noticies/
11 183 0.04% 3267 0.05% /festamajor/
12 182 0.04% 4574 0.07% /imatges/nevada1962/
13 181 0.04% 9870 0.15% /20-04/
14 181 0.04% 1636 0.03% /andreuencs/
15 180 0.04% 1162 0.02% /com-2/quesbo/
16 180 0.04% 3930 0.06% /cultura/
17 176 0.04% 885 0.01% /aqueducte/
18 175 0.04% 2346 0.04% /supercomercial/
19 174 0.04% 1055 0.02% /com-2/dra_ferrerferran/
20 174 0.04% 7276 0.11% /enllassos/
21 171 0.04% 910 0.01% /imatges/
22 168 0.03% 2710 0.04% /noibaliarda/
23 163 0.03% 26002 0.41% /index/beatles.htm
24 162 0.03% 3375 0.05% /ritmeandreuenc/
25 161 0.03% 13126 0.20% /cultura/uesta/
26 150 0.03% 2369 0.04% /entitats/
27 149 0.03% 848 0.01% /cercadors/default.htm
28 149 0.03% 1964 0.03% /entitats/catalanistes/
29 148 0.03% 3074 0.05% /comunicacions/default.htm
30 147 0.03% 1648 0.03% /solidaritat/

Top 10 of 54837 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6603 1.37% 263192 4.10% /
2 47 0.01% 107044 1.67% /perlescasernes/presentacio2005.pps
3 9 0.00% 72549 1.13% /santandreu-nooo-es-toca/allegaciocomplerta1.pdf
4 6 0.00% 50280 0.78% /santandreu-nooo-es-toca/allegaciocomplerta2.pdf
5 1638 0.34% 28265 0.44% /favicon.ico
6 163 0.03% 26002 0.41% /index/beatles.htm
7 31 0.01% 24153 0.38% /guifi-stap/guifiBCN.pps
8 273 0.06% 17704 0.28% /index/
9 1350 0.28% 17654 0.28% /forums/forums.htm
10 54 0.01% 17522 0.27% /ara/totstots.htm

Top 10 of 9455 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6603 1.37% 2586 7.91% /
2 386 0.08% 246 0.75% /entitats/ceii/
3 247 0.05% 217 0.66% /cultura/uesta/100andreu/finestramona03.htm
4 214 0.04% 108 0.33% /com-1/mas/
5 174 0.04% 90 0.28% /com-2/dra_ferrerferran/
6 182 0.04% 77 0.24% /imatges/nevada1962/
7 125 0.03% 74 0.23% /com-3/quesbo/
8 146 0.03% 67 0.20% /entitats/parroquiastap/
9 212 0.04% 62 0.19% /historia/historia.htm
10 174 0.04% 61 0.19% /enllassos/

Top 10 of 9761 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6603 1.37% 2496 7.60% /
2 386 0.08% 260 0.79% /entitats/ceii/
3 247 0.05% 208 0.63% /cultura/uesta/100andreu/finestramona03.htm
4 214 0.04% 113 0.34% /com-1/mas/
5 174 0.04% 92 0.28% /com-2/dra_ferrerferran/
6 180 0.04% 80 0.24% /com-2/quesbo/
7 146 0.03% 65 0.20% /entitats/parroquiastap/
8 182 0.04% 62 0.19% /imatges/nevada1962/
9 175 0.04% 59 0.18% /supercomercial/
10 212 0.04% 54 0.16% /historia/historia.htm

Top 30 of 4153 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 88639 18.34% 12222 4.45% 176955 2.76% 15 0.04% spider1.freefind.com
2 70900 14.67% 108 0.04% 18644 0.29% 12 0.03% spider2.freefind.com
3 61390 12.70% 39167 14.25% 825710 12.88% 1 0.00% 193177.simplecloud.ru
4 15369 3.18% 15060 5.48% 245578 3.83% 1 0.00% ns3050043.ip-51-255-76.eu
5 11687 2.42% 11567 4.21% 304923 4.75% 4 0.01% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
6 10773 2.23% 9952 3.62% 156118 2.43% 406 1.16% 216.244.66.197
7 9207 1.90% 8945 3.25% 188352 2.94% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
8 8144 1.68% 7653 2.78% 177541 2.77% 18 0.05% bot.semrush.com
9 7744 1.60% 7432 2.70% 174491 2.72% 1 0.00% static.128.185.69.159.clients.your-server.de
10 6726 1.39% 0 0.00% 3218 0.05% 1 0.00% 81.162.112.221
11 6578 1.36% 6310 2.30% 149084 2.32% 1 0.00% static.7.95.201.138.clients.your-server.de
12 4793 0.99% 4624 1.68% 125661 1.96% 88 0.25% static.masmovil.com
13 4606 0.95% 4411 1.60% 98111 1.53% 59 0.17% ip-54-36-149-36.a.ahrefs.com
14 4493 0.93% 4426 1.61% 144689 2.26% 258 0.74% msnbot-13-66-139-12.search.msn.com
15 3391 0.70% 2596 0.94% 39436 0.61% 72 0.21% 13.red-81-32-33.dynamicip.rima-tde.net
16 2389 0.49% 2326 0.85% 70825 1.10% 88 0.25% msnbot-13-66-139-63.search.msn.com
17 1876 0.39% 1855 0.67% 65184 1.02% 118 0.34% msnbot-13-66-139-73.search.msn.com
18 1860 0.38% 1782 0.65% 62005 0.97% 1 0.00% pool-72-79-58-112.nwrknj.east.verizon.net
19 1615 0.33% 1552 0.56% 46105 0.72% 79 0.23% msnbot-13-66-139-2.search.msn.com
20 1609 0.33% 1581 0.58% 8783 0.14% 3 0.01% 128.pool92-177-93.dynamic.orange.es
21 1567 0.32% 1052 0.38% 49009 0.76% 247 0.70% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
22 1526 0.32% 1002 0.36% 31003 0.48% 224 0.64% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
23 1486 0.31% 1438 0.52% 41903 0.65% 34 0.10% msnbot-13-66-139-159.search.msn.com
24 1430 0.30% 1356 0.49% 39182 0.61% 25 0.07% 66.160.140.184
25 1302 0.27% 1134 0.41% 11029 0.17% 8 0.02% ninja-crawler6.webmeup.com
26 1297 0.27% 1296 0.47% 47110 0.73% 1 0.00% 80.224.88.154.static.user.ono.com
27 1251 0.26% 1220 0.44% 51314 0.80% 1 0.00% vmi275557.contaboserver.net
28 1224 0.25% 1086 0.40% 45558 0.71% 2 0.01% gwfibra.e-ports.tech
29 1202 0.25% 1192 0.43% 3909 0.06% 1 0.00% 20.red-213-97-145.staticip.rima-tde.net
30 1162 0.24% 1158 0.42% 3485 0.05% 1 0.00% static-237-126-224-77.ipcom.comunitel.net

Top 10 of 4153 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 61390 12.70% 39167 14.25% 825710 12.88% 1 0.00% 193177.simplecloud.ru
2 11687 2.42% 11567 4.21% 304923 4.75% 4 0.01% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
3 15369 3.18% 15060 5.48% 245578 3.83% 1 0.00% ns3050043.ip-51-255-76.eu
4 9207 1.90% 8945 3.25% 188352 2.94% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
5 8144 1.68% 7653 2.78% 177541 2.77% 18 0.05% bot.semrush.com
6 88639 18.34% 12222 4.45% 176955 2.76% 15 0.04% spider1.freefind.com
7 7744 1.60% 7432 2.70% 174491 2.72% 1 0.00% static.128.185.69.159.clients.your-server.de
8 10773 2.23% 9952 3.62% 156118 2.43% 406 1.16% 216.244.66.197
9 6578 1.36% 6310 2.30% 149084 2.32% 1 0.00% static.7.95.201.138.clients.your-server.de
10 4493 0.93% 4426 1.61% 144689 2.26% 258 0.74% msnbot-13-66-139-12.search.msn.com

Top 30 of 13430 Total Referrers
# Hits Referrer
1 219107 45.33% - (Direct Request)
2 821 0.17% https://doska.info/podat-obyavlenie
3 681 0.14% https://www.google.com/
4 661 0.14% https://bitcointalk.org/index.php
5 354 0.07% http://bitly.com/
6 263 0.05% https://azarttoto.com/
7 255 0.05% https://1xbetts.ru
8 248 0.05% https://1xbetts.ru/
9 237 0.05% http://www.google.com/
10 217 0.04% https://www.google.es/
11 200 0.04% https://doma.info/russia/
12 188 0.04% https://falco3d.com
13 178 0.04% https://drive.google.com/open
14 171 0.04% https://riobetcasino1.com/
15 168 0.03% http://www.sant-andreu.com
16 168 0.03% https://falco3d.com/
17 164 0.03% https://pmcasinos1.com/
18 163 0.03% https://booi-cazinos.ru/
19 158 0.03% https://forumtmn.ru
20 154 0.03% https://plays-fortuna.ru/
21 154 0.03% https://vulkanplatinumcasino.ru/
22 153 0.03% https://frank-casino1.ru/
23 152 0.03% https://xcasino-com.ru/
24 146 0.03% https://casinox-jp.com
25 145 0.03% https://pmcasino1.com
26 145 0.03% https://pmcasinos1.com
27 142 0.03% https://booi-cazinos.ru
28 140 0.03% https://triamart.com.ua
29 139 0.03% https://betwinnerbett.com/
30 137 0.03% https://casinospinups.com/

Top 15 of 1758 Total User Agents
# Hits User Agent
1 159539 33.01% Mozilla/5.0 (compatible; freefind/2.1; +http://www.freefind.com/spider.html)
2 61384 12.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 18609 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 18068 3.74% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 16248 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 15366 3.18% Wget/1.19.4 (linux-gnu)
7 14322 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
8 14270 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 11687 2.42% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 10773 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 9867 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 9207 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
13 6886 1.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
14 6027 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
15 5333 1.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for November 2020

Top 30 of 55 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 261932 54.19% 101999 37.11% 2521382 39.32% Commercial (com)
2 62091 12.85% 39792 14.48% 830891 12.96% Russian Federation
3 50189 10.38% 29513 10.74% 678183 10.58% Unresolved/Unknown
4 41013 8.49% 38394 13.97% 887493 13.84% Network (net)
5 38703 8.01% 37583 13.67% 892571 13.92% Germany
6 16714 3.46% 16018 5.83% 278890 4.35% European Union
7 7714 1.60% 7604 2.77% 180361 2.81% Spain
8 2248 0.47% 2248 0.82% 111496 1.74% Bulgaria
9 775 0.16% 771 0.28% 12103 0.19% Catalan Community (cat)
10 412 0.09% 412 0.15% 119 0.00% Soviet Union
11 282 0.06% 34 0.01% 1474 0.02% United States
12 146 0.03% 145 0.05% 6191 0.10% Andorra
13 132 0.03% 0 0.00% 63 0.00% Generic TLD (info)
14 131 0.03% 58 0.02% 1633 0.03% Czech Republic
15 114 0.02% 113 0.04% 1377 0.02% Mexico
16 109 0.02% 0 0.00% 52 0.00% Ireland
17 85 0.02% 85 0.03% 25 0.00% Wallis and Futuna Islands
18 74 0.02% 70 0.03% 1436 0.02% Colombia
19 57 0.01% 57 0.02% 16 0.00% French Southern Territories
20 51 0.01% 46 0.02% 265 0.00% Ukraine
21 41 0.01% 41 0.01% 698 0.01% Viet Nam
22 40 0.01% 13 0.00% 185 0.00% Brazil
23 34 0.01% 34 0.01% 509 0.01% France
24 33 0.01% 31 0.01% 843 0.01% Italy
25 29 0.01% 29 0.01% 873 0.01% Sweden
26 29 0.01% 27 0.01% 133 0.00% United Kingdom
27 26 0.01% 26 0.01% 352 0.01% Belarus
28 18 0.00% 17 0.01% 601 0.01% China
29 18 0.00% 18 0.01% 569 0.01% Venezuela
30 15 0.00% 10 0.00% 446 0.01% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.23