WEB
STAP
el 17 de novembre 2012 FESTA D'ANIVERSARI
TRENCAVENT a la Festa dels 15 anys de la WEB STAP
TRENCAVENT
per indisposició del cantant els substituirà Cranc