____________Concert ____________
- Ruta 66 - A.V. Estadella
-
saT! - St.Pacià - L'Harmonia - Renart12 - La Lírica - Casal Catòlic -Prosperitat -L'Eco - Mercat StAP
-Casa Asil
-Sindicat Habitatge - Garatge Beer - Electricos - Ateneu Llibertari - Comerç al Carrer


"Le Petit Diable"


di
ssabte
7 de març 2020
a les
7 de la tarda (19.00)

Lloc : Ruta 66
carrer Sòcrates, 68
________________________________________________________


Orfeó L'Eco de Catalunya

Associació Veïnal Estadella-Sud

Marató de Rock de StAP


Festes de Primavera 2020

Lloc :
Rambla de l'Onze de Setembre

________________________________________________________


SAT:: Sant Andreu Teatre

Lloc : Sant Andreu Teatre
carrer
Neopàtria, 5472
933 457 930

________________________________________________________


Orfeó L'Eco de Catalunya

Casa Asil de StAP


Lloc :
Casa Asil de StAP
carrer Agustí Milà, 72


________________________________________________________


Orfeó L'Eco de Catalunya

Orfeó L'Eco de Catalunya
Coral Infantil Plançons


Lloc : Ateneu
carrer
Abat Odó, 71

________________________________________________________


Orfeó L'Eco de Catalunya

Concert de Nadal Solidari

Lloc : Parròquia de Sant Pacià
carrer
de les Monges 33
________________________________________________________

L'HarmoniaLloc :
L'Harmonia
carrer Sant Adrià, 20
________________________________________________________


SindicatHabitatge
Lloc : Jardí de la Julieta

carrer Ignasi Iglésias, 44
________________________________________________________
Eléctricos

dissabte 13 d'abril 2019


Lloc : Ruta 66
carrer Sòcrates, 66
Eléctricos

dissabte 16 de març 2019


Lloc : Acústic
Riera de Sant Andreu, 9

________________________________________________________


Orfeó L'Eco de Catalunya

Mercat de Sant Andreu de Palomar

Oriol L'Andreuenc

dissabte 6 d'abril 2019


Lloc : Mercat Provisional
carrer Sant Adrià

________________________________________________________Lloc : Garatge Beer
Sant Adrià, 66

________________________________________________________Lloc: Rambla de l'Onze de Setembre
________________________________________________________
Lloc :
carrer Renart, 12
________________________________________________________
Lloc : Casal Catòlic
carrer Pons i Gallarza, 58

________________________________________________________Lloc : Casal Catòlic
carrer Pons i Gallarza, 58

________________________________________________________Estudi Prosperitat


Lloc :
Plaça Prosperitat

________________________________________________________
Lloc :
Ateneu Llibertari
Rock&Trini //// Via Favència, 441
________________________________________________________


WEB STAP - Pàgina Inici

la salut a STAP
tot STAP és una Superfície Comercial
a dinar, sopar o anar de copes a STAP
Sant Andreu de Palomar
els Bali Arda, la meva família
que bonic és STAP!!
com arribar i com tornar de STAP