associació de veïns sant andreu de palomar
carrer Rubén Darío, 53 - Sant Andreu de Palomar 08030 Barcelona - tl/fax 933 459 698
adreça electrònica: SAP1998@teleline.es

 

Excel·lentíssim Senyor
ANTON CAÑELLAS BALCELLS
Síndic de Greuges
carrer Josep Anselm Clavé, 31
08002-BARCELONAExcel·lentíssim Senyor,

Com a veïns de Sant Andreu de Palomar ens plau comunicar-li que Serveis Funeraris
de Barcelona, S. A. té en estudi el Projecte d'un nou Tanatori en el Cementiri que, si bé
avui està situat en el Districte Nou Barris, per tots és reconegut com el de Sant Andreu
de Palomar, ja que del mateix es troben referències des de 1839, o sia abans de
l'annnexió per la ciutat de Barcelona.

Aquest nou Tanatori inicialment es preveia a la Masia Can Pere Valent, situada a
l'exterior del Cementiri i quin edifici es rehabilitava, donat l'estat ruïnós en que avui es troba.
Front un cert moviment ciutadà, el govern municipal, en la legislatura passada va
aturar el Projecte i ara, l'empresa mixta constituïda entre l'Ajuntament i socis privats,
ha preparat un segon Projecte amb el que pretén situar el Tanatori dins del Cementiri
afectant una sèrie de tombes i també un edifici que forma part de la nostra història.

El nou projecte s'ha desenvolupat amb total reserva, sense cap informació pública i en
la nostra opinió és un deure defensar el Patrimoni Històric que ens pertany i evitar que
s'alterin la pau que es mereixen els difunts.

Demanem la seva intervenció i el seu suport per aturar aquest Projecte donat que en
aquest cas es produeix un clar greuge i vulneració dels nostres legítims drets, ja que
Serveis Funeraris de Barcelona, S. A. amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, front
a certes protestes, preten una resolució lesiva a les persones.

Agaïm l'atenció que ben segur donarà a aquesta nostra sol·licitud i posem en el seu
coneixement que, pel que respecte a aquest assumpte, també hem dirigit escrit a
l'Excm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Barcelona.

Atentament,

 

 

signat:

D.N.I. núm.:

Sant Andreu de Palomar - Barcelona,