associació de veïns sant andreu de palomar
carrer Rubén Darío, 53 - Sant Andreu de Palomar 08030 Barcelona - tl/fax 933 459 698
adreça electrònica: SAP1998@teleline.es

 

Excel·lentíssim Sr. Alcalde-president
Ajuntament de Barcelona
Plaça Sant Jaume, s/n
08002-BARCELONAExcel·lentíssim Senyor,

Com a veïns de Sant Andreu de Palomar li tramentem la nostra disconformitat i rebuig
al Projecte d'un nou Tanatori a l'interior del Cementiri, que si bé està situat en el
Districte Nou Barris, per tots és reconegut com el de Sant Andreu de Palomar.

Com deu recordar, el primer Projecte permetia la recuperació de la Masia Can Pere Valent
i, front un cert moviment ciutadà, el govern municipal en la legislatura passada
es va comprometre públicament no tirar endavant el Tanatori. Ara, Serveis Funeraris
de Barcelona, S. A., empresa mixta constituïda entre l'Ajuntament i socis privats, ha
preparat un segon Projecte amb el que s'afecta part del recinte del Cementiri, que és
història viva de l'antiga vila de Sant Andreu de Palomar i en el que estan enterrats
molts dels nostres avantpassats.

Sorprèn molt aquesta segona solució ja que, si és totalmet contradictòria amb la
voluntat i l'exigència de rehabilitació d'immobles que formen part de la nostra història,
repetidament expresada per vostè i altres autoritats municipals, alhora és injusta ja
que per evitar moviments ciutadans s'afecten altres persones que tenen uns drets
legalment adquirits.

Cal per tant, aturar aquest segon Projecte i cercar altra solució que eviti l'enderrocament
d'un edifici emblemàtic que és tradició de Sant Andreu de Palomar i deixi reposar en pau
els difunts en el lloc que ells mateixos van escollir i on tenen tot el dret de restar-hi.

Posem en el seu coneixament que, pel que respecte a aquest assumpte, també hem
dirigit escrit al Excm. Sr. Síndic de Greuges de Catalunya.

Atentament,

 

 

signat:

D.N.I. núm.:

Sant Andreu de Palomar - Barcelona,