Rosa Postico va nèixer el 16 de març de 1907, avui doncs fa
104 anys