Carrer Gran, 301 bis, esol. 2ª
933 462 632
Sant Andreu de Palomar
(08030 Barcelona)
 
   

  Llicenciada en la Universitat Central de Barcelona en 1986
Col·laboradora en diferents medis de comunicació escrita i ràdio
Docent en diverses entitats
impartint conferències, cursos, seminaris i dirigint grups de recolzament

Psicoterapèuta en consulta privada realitzant diagnòstic i tractament
de les diferents problemàtiques del nen/a, adolescent i adult/a.

Anar al Psicòleg


Sí, és cert. Va canviant la idea que, generalment, es tenia del que era "anar al psicòleg". Com a professió ha sigut una desconeguda en el nostre país per l'àmplia majoria de la població, fins fa ben poc.

No obstant, encara avui, molts nens es resisteixen a acudir a consulta perquè "jo no estic boig/ja", o perquè "jo no soc subnormal".

A aquests nens, els adults deuriem (donat el nostre paper d'educadors) informar'ls-hi del que significa tenir que acudir a la consulta de psicologia.

Deuriem, doncs, dir-els-hi que tots en algun moment, o en molts moments, de la nostra vida necessitem que algú objectiu ens escolti, expliqui i guii les confusions, dubtes, i crisi que com éssers humans tots sufrim. I en cada crisi creixem una mica més com persones.

Deuriem explicar a aquells nens
mal informats que no s'avergonyeixin
davant la resta d'haver de necessitar anar
al psicòleg/psicòloga. Ningú és perfecte, ni
ho arriba a ser mai. Cada dia es poden aprendre coses noves.
Anar al psicòleg/psicòloga és aprendre.

 

Aprendre a reconèixer les nostres problemàtiques personals. Aprendre a saber com som i com volem arribar a ser. Aprendre a deixar pel camí de la nostra història personal moltes vivències.

Aprendre a tenir el coratge d'aixecar-se cada dia i seguir endavant, malgrat els esdevenirs no sempre grats que la vida ens presenta.

Aprendre a aconseguir una millor i major qualitat de vida personal.

També deuríem explicar a aquests nens que nosaltres, o algun amic o familiar, hem acudit a la consulta de psicologia i comentar-els-hi la experiència*, ja que com tots sabem als nens els arriba més els exemples que les paraules.


*Espero que hagi sigut posit¡va, encara que sabem que que no en tots els casos passa així. Com a professional de la Salut, el psicòleg/psicòloga s'equipara al metge, ja que la seva tasca es centra en ajudar al pacient a sanar el seu mal emocional i, al igual que els metges, depèn de molts factors el resultat de la seva tasca. No seria, doncs, ni just ni tolerant tatxar a tot un col·lectiu professional de inservible per les actuacions concretes de determinats membres.


  Carrer Gran, 301 bis, esol. 2ª
933 462 632
Sant Andreu de Palomar
(08030 Barcelona)
La Salut a STAP
PsicoSTAP
Guia del Comerç Andreuenc
WEB STAP - Pàgina Inici Tornar
les Comunicacions a STAP