Bones Festes 2006-2007 Tanit

Tanit és el nom de la deesa púnica a qui estava dedicada l'estatueta romana
trobada a prop de la Rambla de Sant Andreu i que varen anomenar 'Venus Púdica'

(els de Barcelona se la van endur, la van posar a un museu i ara n'hi diuen 'Venus de Barcelona', déu n'hi do!).
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
la Venus Púdica
Tanit, esposa de Baal, és a la mitologia púnica el que és Era, esposa de Zeus, a la mitologia grega.
És la senyora de la Lluna. Deesa protectora de la fertilitat, dels animals, dels homes,
i de la vida en els seus conceptes més variats.