Projecte de tancament
de la colònia - refugi dels gats de l'AVE
Posició de SOS-Gats
El dia 9 de Novembre, la Sra. Glòria Navarro, tècnica assessora de seguretat i prevenció del Districte de Sant Andreu del Palomar, ens va anunciar verbalment la intenció del departament de Medi Ambient de desmantellar en breu la colònia - refugi de l'AVE i la resituació dels 250 gats que ara hi són, en tres colònies obertes, dos de les quals estarien a Sant Andreu i la tercera al Clot.

Tot i que això se'ns va manifestar verbalment i sense altres precisions més que el desmantellament es faria aviat i correria a càrrec del Districte i el trasllat dels gats el faria Medi Ambient, la nostra Associació, com a responsables que encara som de tenir cura dels gats de la colònia, volem manifestar el següent:

- Al districte de Sant Andreu estimem que hi ha uns 1150 gats sense sostre, 250 dels quals són a la gatera (la majoria procedents la zona de les obres de l'AVE) i els aproximadament 900 restants malviuen, la majoria sense esterilitzar ni cap control en solars, sota els cotxes i edificis a mig enderrocar.

- Tot i que no considerem aquest espai un lloc ideal per a un gat, ens sembla fora de tota lògica prioritzar la reintroducció a espais públics oberts els que ara són al refugi i desmantellar-ne les instal·lacions, abans d'esterilitzar, controlar i estabilitzar en espais protegits dotats de les infraestructures necessàries els que ara són al carrer reproduint-se, patint tota mena de penalitats, sovint, produint molèsties als veïns i que freqüentment acaben la seva vida sota les rodes dels cotxes.

- Si es tirés endavant aquest projecte, el únic resultat que s'aconseguiria seria que una bona part d'aquests 250 gats que ara estan protegits, alimentats, esterilitzats i controlats sanitàriament al refugi passessin a incrementar el nombre dels actuals 900 fora de control i a compartir les seves llastimoses condicions de vida, doncs és impensable que, per be que es fessin les coses, la majoria es quedessin en els espais oberts on es decidís resituar-los.

- Considerem que el més racional per al control del màxim nombre d'animals sense sostre i evitar la seva proliferació és centrar l'esforç en els gats de carrer, destinant espais i els mitjans adients, com repetidament hem demanat, conservant la colònia - refugi de l'AVE, amb els animals que encara no han aconseguit adoptant, al menys, fins que la població de gats de carrer sense esterilitzar ni controlar, s'hagi reduït al mínim possible.

Pel contrari, el projecte de començar per resituar a espais nous els gats de la colònia - refugi de l'AVE, significaria la creació de un problema afegit i la pèrdua d'un mitjà que s'ha demostrat eficaç (1).

Per totes aquestes raons, reclamem que:

- Es reconsideri el projecte de desmantellament a curt o mig termini de la colònia -refugi de l'AVE.

- Es prioritzi la creació de colònies en espais lliures protegits pels animals que ara són al carrer.

Ens agradaria que els companys de les demés Associacions defensores dels animals sense distincions d'espècie, es pronunciessin i fessin pública la seva posició sobre aquest afer.SOS-GATS

Novembre del 2009

www.sosgats.com(1) Al llarg dels 2 anys i mig de la seva existència, SOS-Gats ha recollit uns 570 gats sense sostre, 400 dels quals a les vies de l'AVE i rodalies. Dels 570 recollits, 250 es troben a la colònia-refugi i la resta han estat donats en adopció, alguns estan acollits provisionalment en domicilis de col·laboradors, a part de les defuncions de cadells i adults molt deteriorats en el moment de la recollida. La eina fonamental per a la realització de tot això ha estat la colònia-gatera de l'AVE (a part, és clar, del treball dels membres i col·laboradors de SOS-Gats.). És a dir, que la colònia de l'AVE, a més de refugi, és un instrument per a socialitzar animals i facilitar-ne l'adopció i per al tractament ambulatori dels gats que ho necessiten.


 
 
per què la WEB STAPels AndreuencsLa Cultura i l'Esport a STAPLes Entitats de STAPLa Història de STAPles Comunicacions a STAPLa Salut a STAPMenjar i Beure a STAPSTAP Superfície ComercialWEB STAP - Pàgina Iniciubicació de STAP