imatges 15 de maig 2011
Coral Plançons
Coral l'Eco de Catalunya
Concert de Primavera
de l'Orfeó
L'Eco de Catalunya
Orfeó L'Eco de Catalunya
Coral  Infantil Plançons
Orfeó L'Eco de Catalunya
Coral L'Eco de Catalunya
 
Coral Infantil Plançons
Orfeó L'Eco de Catalunya
Coral L'Eco de Catalunya

les comunicacions a STAP
 
tornar