imatges 13 de desembre 2009
(aviat s'ampliaran)

Coral Plançons
Coral l'Eco de Catalunya
Concert de Nadal
de l'Orfeó
L'Eco de Catalunya
Orfeó L'Eco de Catalunya
Coral  Infantil Plançons
Orfeó L'Eco de Catalunya
CoralOrfeó L'Eco de Catalunya
Coral L'Eco de Catalunya
Coral  Infantil Plançons
 
 
Coral Infantil Plançons
Orfeó L'Eco de Catalunya
Coral L'Eco de Catalunya

les comunicacions a STAP
 
tornar