el 20 d'abril a STAP
2009: L'Auca de Sant Andreu de Palomar
11. S'ha fet el tren de vapor
i ara hi ha el Vapor de Fil.
A Can Fabra, sí senyor,
es fa producte fabril.